De maten in deze tabel zijn een goede benadering van de werkeljikheid maar mogen om technische redenen niet als exacte waarden worden aangenomen.

 

Afmetingen van 50mm houten jaloezie met ladderband.

 

Afmetingen van 25mm houten jaloezie met ladderband.